Självförsvar – för din egen trygghet

Vill du kunna hantera hotfulla situationer och känna dig mer trygg? Här finns allt du behöver veta om självförsvar och kampsport och var i Sverige du kan träna kampsport eller gå i självförsvarskurser.

Lagen och självförsvar

Vad är självförsvar?

Självförsvar är att skydda sig själv vid ett angrepp eller överfall. Dock behöver det inte alltid vara ett fysiskt angrepp, det kan även vara verbalt våld.

Mental förberedelse

Att träna självförsvar ger inga garantier för att du kommer klara av alla hotfulla situationer du kan kommas att utsättas för, men att träna kampsport eller gå självförsvarskurser ger dig bättre förutsättningar och mental förberedelse.

De flesta kampsporters ursprung kommer ur någon form av självförsvar och det finns många fördelar med att träna kampsport.

Vad är nödvärn?

I dagligt tal säger vi självförsvar, men i lagtext kallas det för nödvärn. Nödvärn är alltså rätten till självförsvar. Om t.ex. person A utsätter person B för en misshandel har person B rätt att ta till våld för att försvara sig.

Rimligt försvar

Glöm inte att det är viktigt att ditt försvar är rimligt till det angrepp du har blivit utsatt för.

Nödvärnsrätten regleras i Brottsbalkens 24 kapitel § 1 Att läsa och tyda en lagtext kan ibland vara svårt. Här kommer en lite enklare förklaring kring rätten till nödvärn eller självförsvar.

Tre villkor för nödvärnsrätt

  1. Det skall föreligga ett angrepp
  2. Det skall vara aktuellt
  3. Självförsvaret skall vara nödvändigt

Alla dessa tre villkor måste vara uppfyllda innan du skall agera i nödvärn eller självförsvar.

Att leva i våldsnära relationer

Det finns hjälp att få

Den som befinner sig i hotfulla eller våldsnära relationer kan ofta känna skuld och skam över sin situation. Det kan därför ta emot att söka hjälp, men du som lever i utsatthet ska veta att det finns ett stort skyddsnät. En person som är farlig för omgivningen kan bli tvångsomhändertagen.

Kvinnor hjälper kvinnor

I hela Sverige finns det kvinnor och tjejer som organiserar sig för att hjälpa andra kvinnor och barn att frigöra sig från mäns våld och hot mot kvinnor. Kvinno- och tjejjourerna skapar en arena för råd, stöttning, trygghet och kunskap i andra mäns frånvaro.

Om du är utomstående och misstänker att någon i din närhet utsätts för relationsnära våld kan du också vända dig till Kvinnofridslinjen. Där kan du få råd kring vad du ska göra för din anhöriga och hur du kan bemöta henne i sin situation.

Skyddat boende

Du som utsätts för hot och våld av en partner eller annan närstående person har rätt till skyddat boende för dig och ditt/dina barn. Vänd dig till socialkontoret i din hemkommun för att få hjälp med placering i ett tryggt boende.

Tryggt & anonymt boende

Ett skyddat boende är en trygghet och ett extra skydd i din vardag och innebär en möjlighet för dig att starta om på nytt. Du bor då på anonym adress och den som har utövat våld eller riktat hot mot dig kan inte komma i kontakt med dig.

Boendena är utrustade med olika skalskydd och larmsystem. Om du befinner dig i en livssituation där våld och hot är en del av din vardag är du berättigad till en trygg och anonym bostad i form av ett skyddat boende.