Självförsvar – för din egen trygghet

Vill du kunna hantera hotfulla situationer och känna dig mer trygg? Här finns allt du behöver veta om självförsvar och kampsport och var i Sverige du kan träna kampsport eller gå i självförsvarskurser.

Lagen och självförsvarVad är självförsvar?

Självförsvar är att skydda sig själv vid ett angrepp eller överfall. Dock behöver det inte alltid vara ett fysiskt angrepp, det kan även vara verbalt våld.

Mental förberedelse

Att träna självförsvar ger inga garantier för att du kommer klara av alla hotfulla situationer du kan kommas att utsättas för, men att träna kampsport eller gå självförsvarskurser ger dig bättre förutsättningar och mental förberedelse.

De flesta kampsporters ursprung kommer ur någon form av självförsvar och det finns många fördelar med att träna kampsport.

Vad är nödvärn?

I dagligt tal säger vi självförsvar, men i lagtext kallas det för nödvärn. Nödvärn är alltså rätten till självförsvar. Om t.ex. person A utsätter person B för en misshandel har person B rätt att ta till våld för att försvara sig.

Rimligt försvar

Glöm inte att det är viktigt att ditt försvar är rimligt till det angrepp du har blivit utsatt för.

Nödvärnsrätten regleras i Brottsbalkens 24 kapitel § 1 Att läsa och tyda en lagtext kan ibland vara svårt. Här kommer en lite enklare förklaring kring rätten till nödvärn eller självförsvar.

Tre villkor för nödvärnsrätt

  1. Det skall föreligga ett angrepp
  2. Det skall vara aktuellt
  3. Självförsvaret skall vara nödvändigt

Alla dessa tre villkor måste vara uppfyllda innan du skall agera i nödvärn eller självförsvar.