Feministiskt självförsvar – av kvinnor för kvinnor

Vad är feministiskt självförsvar?

Feministiskt självförsvar handlar om att göra tjejer medvetna om sina möjligheter och rättigheter att försvara sig.

Det brukar handla om både fysiskt och mentalt självförsvar, där det tränas på olika övningar med hjälp av kroppsspråk och röst.

Sexuella trakasserier, kvinnofridskränkning, hot om våld, misshandel och våldtäkt är några brott man kan bli utsatt för.

Hur skiljer sig feministiskt självförsvar från kampsport och annat självförsvar?

Det är en självförsvarskurs enbart för tjejer.

En feministisk självförsvarskurs sträcker sig dessutom lite längre än det fysiska självförsvaret som mer klassiska självförsvarskurser fokuserar på. Den tar också upp det mentala och verbala självförsvaret, då det anses vara minst lika viktigt.

Lär dig hantera kränkningar i vardagen

Många kvinnor har erfarenheter av olika sorters kränkningar. Obehagliga och opassande kommentarer, tafsningar och härskartekniker i vardagen är tyvärr mer vanligt än vad du kanske tror.

Feministiskt självförsvar

En feministisk självförsvarskurs kan till exempel lära dig:

  • Nödvärnsrätten
  • Att använda kroppsspråket, röst och blick som försvar.
  • Svaga punkter på en förövare
  • Lagen om sexuella trakasserier och rätten att anmäla
  • Härskartekniker

Kurser i feministiskt självförsvar

Det finns flera kurser i feministiskt självförsvar i Sverige och du hittar mer information under självförsvarskurser.

Vid misstanke om våld

Är du orolig för en vän och misstänker att personen utsätts för hot och våld i nära relation? Våga att ställa obekväma frågor! Våld i en relation kan vara både psykiskt, fysiskt och sexuellt.

Samlade kvinnojourer i Sverige

Kvinnojourer hjälper dem som är utsatta för olika sorters våld. Unizon samlar över 130 kvinnojourer och hjälper personer att få kontakt med en jour.