Skyddat boende – en möjlighet att börja om

Vad innebär skyddat boende?

Ett skyddat boende är ett tillfälligt boende för dig som bor i en otrygg hemmamiljö. Hot och våld i nära relationer kan handla om att du har en partner eller annan familjemedlem som utsätter dig för hot eller fysisk eller psykisk misshandel. Ett skyddat boende ger dig både trygghet och förutsättningar för att kunna leva ett så normalt liv som möjligt.

Föreningar som till exempel Kronangruppen tillhanda håller skyddat boende i Stockholm, Småland och andra delar av landet. På ett skyddat boende får du ett visst skyddsnät; dels i stöd från de personer som jobbar på boendet, men också i form av skalskydd och larmknappar med direktkoppling till polis och vaktbolag. På vissa boenden finns även inbrottssäkra rum där det går att ta skydd om du skulle hamna i akut fara. Socialstyrelsen hjälper till att placera dig och dina barn i en bostad på en skyddad adress där ni ges förutsättningarna att börja om på en ny kula under anonyma och trygga förhållanden.

Vad krävs för skyddat boende?

Om du lever under våld i nära relation eller om du på något annat sätt har en hotbild hängandes över dig så är du berättigad till skyddat boende. Det är din rättighet att få skydd mot våld och hot från partner eller andra närstående.

Kommunen bär det yttersta ansvaret

De som bär det yttersta ansvaret för att denna rättighet också tillgodoses är din hemkommun. Hur komplex din hotbild är, påverkar om du blir placerad på ett boende i din kommun eller på annan ort.

Vad händer efter skyddat boende?

När socialtjänsten i din hemkommun beslutar om att ditt behov av extra skydd och stöd inte längre finns, avslutas din placering på skyddat boende. Detta sker gradvis genom en nedtrappning av ditt tekniska skydd och ditt sociala stöd tills du bedöms klara dig helt och hållet utan vidare skyddsinsatser.

Ny bedömning av din situation

Om hotbilden mot dig inte längre kvarstår kan du få klartecken att flytta till en ny adress i din hemkommun. Om du ha haft en omfattande hotbild mot dig så kan det vara aktuellt att fortsatt leva på annan ort. Detta beslut fattas ofta i samråd med dig som utsatt.

Hitta skyddat boende i din stad

För att få hjälp med att hitta ett skyddat boende ska du vända dig till ditt lokala socialkontor. Om du behöver hjälp utanför kontorets ordinarie öppettider finns det i regel en socialjour dit du kan ringa dygnet runt. Om du befinner dig i en situation som du upplever som hotfull eller våldsam ska du akut larma SOS Alarm genom att ringa 112.

Boenden över hela landet

Det finns skyddade boenden över hela landet. Tidigare nämnda Kronangruppen erbjuder skyddat boende i Stockholm, Uppland och Småland, men det finns fler föreningar som erbjuder boenden i andra delar av landet. När du beviljas skyddat boende får ditt/dina barn alltid bo tillsammans med dig, förutsatt att det inte föreligger några andra skäl.